Overlijden melden

U kunt ons telefoonnummer in uw mobiele telefoon zetten, als het overlijden zeer binnenkort te verwachten is. Ons nummer is: 06 24 24 06 07. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Thuis

Als iemand thuis is overleden, is er geen reden voor haast! U kunt bij de overledene gaan zitten en eventueel naaste familie en vrienden op de hoogte stellen. U kunt de kin van de overledene steunen met een opgerolde handdoek, eventueel het gebit indoen en de ogen sluiten. U belt de huisarts die na aankomst een standaardonderzoek doet en een officiële verklaring van overlijden opmaakt. Deze verklaring is nodig om later aangifte van het overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Daarna kunt u ons bellen. We spreken af hoe laat we komen en wat we gaan doen. In de tussentijd kunt u kleding uitkiezen voor de overledene.

Ziekenhuis

Als iemand in het ziekenhuis is overleden, stelt de dienstdoende arts het overlijden vast. De overledene mag op de afdeling blijven tot u afscheid hebt genomen (maximaal 3 uur). Als u uw dierbare zelf – of met hulp van ons – wilt verzorgen, mag dat meestal wel op de afdeling of in het mortuarium. 
Daarna wordt de overledene door ons naar het eigen woonhuis of naar het uitvaartcentrum van uw keuze overgebracht. 

Hospice

In het hospice kan een overledene maximaal 24 uur blijven, daarna brengen we de overledene naar de locatie van opbaring. U heeft dus alle tijd om ons te bellen. Wassen en kleden kunt u zelf doen, als u dat zou willen. Er is voldoende hulp. U kunt dit ook overlaten aan de verpleegkundige of de vrijwilligers. Of wachten tot wij er zijn.

Zorginstelling

U kunt ons bellen direct na het overlijden. Het wassen en kleden van de overledene kan meestal op de kamer. Soms biedt het verzorgend personeel aan om dit te doen. Anders doen wij het (samen met u). 
De overledene kan soms op de eigen kamer opgebaard worden. (Sommige instellingen beschikken over een eigen mortuarium). Als dat niet kan, brengen we de overledene naar het uitvaartcentrum van uw keuze of naar een eigen woonhuis. Advies: stel u vooraf op de hoogte van de gebruikelijke gang van zaken in de zorginstelling en breng uw wensen in.

Buitenland

Neemt u direct contact met ons op, dan kunnen wij u bijstaan met onze ervaring en contacten. Meer informatie vindt u op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niet-natuurlijke oorzaak

euthanasie

Bij euthanasie komt de schouwarts naar het adres waar het overlijden plaats gevonden heeft. Na vrijgave van het lichaam zijn er geen bijzondere wettelijke beperkingen meer en kan de verzorging van de overledene plaats vinden. Het is verstandig om van te voren contact met ons op te nemen.

zelfdoding

Bij een zelfdoding wordt de overledene in de meeste gevallen overgebracht naar een mortuarium. De politie schakelt voor het overbrengen een uitvaartonderneming in omdat een overledene niet in een ambulance vervoerd mag worden. Nadat de lijkschouwing plaats gevonden heeft door de schouwarts wordt het lichaam vrij gegeven. U kunt ons direct bellen. (U bent niet verplicht de door de politie ingeschakelde uitvaartonderneming de uitvaart verder te laten verzorgen.)

dodelijk ongeluk op straat of in huis

De politie zorgt voor het vervoer van de overledene naar een mortuarium. Hiervoor schakelt de politie een uitvaartonderneming in. Omdat er sprake is van een niet natuurlijke dood, doet de gemeentelijke schouwarts onderzoek naar de precieze doodsoorzaak. Na de lijkschouwing wordt het lichaam vrijgegeven. U bent niet verplicht de door de politie ingeschakelde uitvaartonderneming de uitvaart verder te laten verzorgen. U kunt ons direct bellen.

misdrijf

Als iemand door een misdrijf om het leven is gekomen, zal met het verzorgen van de overledene gewacht moeten worden tot de officier van justitie gereed is met het onderzoek en het lichaam van de overledene vrijgeeft. Tot die tijd verblijft de overledene in een mortuarium.