Begeleiding

De dagen tussen het overlijden en de uitvaart zijn - ondanks het verdriet - vaak ook dagen van saamhorigheid en betekenisvolle momenten met elkaar. Onze begeleiding is erop gericht u hiervoor alle ruimte te geven.

Onze eerste zorg gaat uit naar de overledene. Wilt u helpen met de verzorging? Kan de overledene thuis blijven of brengen we hem of haar naar een rouwcentrum? Wilt u direct meegaan naar het rouwcentrum? U kunt kennis maken met de gastheer-of vrouw en afspraken maken over het rouwbezoek in de komende dagen. U moet een goed gevoel hebben over de plaats waar u uw dierbare achterlaat!

AX0P4650

Frank Wijn, Amsterdam

‘Mijn vader overleed op 88-jarig leeftijd. Zijn geest nog goed, maar het lijf was op. Hij heeft aangegeven niet teveel poespas te willen. Geen toespraken, geen optredens. Als bekende pianist en later docent aan het conservatorium van Amsterdam was hij gedurende zijn leven al vaak genoeg gefêteerd en in het zonnetje gezet.

‘Sober, maar toch met de mogelijkheid om op een fijne manier afscheid te nemen in de sfeer van Jan - dat vergt een creatieve aanpak - samen met Charlotte zijn we daar heel goed uitgekomen. De opstelling van de kist en de kaarsen, de indeling en de aankleding van de ruimtes, de kleine kaartjes waar de gasten een bericht op konden schrijven, alle details had Charlotte tot een mooi geheel gecomponeerd die de sfeer van Jan ademde.

 Lees het hele artikel >

Tijd en rust

In de dagen na het overlijden werken we stap voor stap. We bouwen tijd en rust in om bewust keuzes te kunnen maken. We horen graag wat voor u belangrijk is. Vanuit onze ervaring kunnen wij ideeën aandragen.

We bezoeken vooraf met u de locaties waar we op de dag van de uitvaart zullen zijn. U denkt en bepaalt mee. Dit wordt zeer gewaardeerd door nabestaanden.  Samen maken we het draaiboek voor verschillende momenten: het sluiten van de kist, het vertrek van het (woon) huis of uitvaartcentrum, voor de afscheidsplechtigheid, voor de gang van zaken aan het graf en voor de condoleance. 

Wij zijn alle dagen bereikbaar voor u, ook 's avonds en in het weekend. Via de telefoon, de app en de mail.

Na de uitvaart hebben we een nagesprek. Dit gesprek vindt ongeveer drie weken na de uitvaart plaats. We kijken samen terug op de uitvaart en de begeleiding.

Aan het werk

Image Map

 Wij doen ons werk met liefde. Voor ons is een goede uitvaartbegeleider iemand die

  • kan luisteren en begrijpt wat voor u belangrijk is.
  • u er doorheen loodst zonder u iets op te dringen.
  • snel handelt en altijd goed bereikbaar is.
  • moeite voor u doet en dingen voor elkaar krijgt.
  • tijdens de uitvaart op de achtergrond aanwezig is.
  • prettig op de voorgrond treedt als het nodig is.
  • voor u zorgt, zodat u tijd en ruimte heeft voor het afscheid.