Akte van erfrecht: vervolg

Verklaring van aanvaarding

Als vastgesteld is wie de erfgenamen zijn, moet blijken of zij de erfenis aanvaarden (of verwerpen of beneficiair aanvaarden). Alle erfgenamen moeten een verklaring van aanvaarding tekenen. Pas als de verklaringen van alle erfgenamen binnen zijn, mag de notaris de akte van erfrecht afgeven. Als alle erfgenamen direct aanwezig zijn bij het eerste gesprek met de notaris, kunnen zij ter plekke de verklaring van aanvaarding tekenen. De notaris moet daarna nog de verplichte gegevens opvragen bij de gemeente en het centraal testamentenregister.

De kosten van de akte van erfrecht

De kosten worden bepaald door de hoeveelheid werk en tijd die de notaris kwijt is met het natrekken van informatie en opsporen van erfgenamen. In doorsnee situaties, wordt een basistarief gerekend. Tussen de €400,- en 500,- . Informeert u vooraf of dit tarief in uw geval van toepassing is.

Akte van erfrecht altijd nodig?

Banken voeren hierin een eigen beleid. Zij nemen een zeker risico, als ze u toestaan geld op te nemen van de rekening van de overledene. Mocht achteraf blijken dat u geen erfgenaam bent dan is de bank verplicht het opgenomen bedrag uit eigen middelen terug te betalen aan de wettige erfgenamen.

Om nabestaanden niet onnodig op kosten te jagen, accepteren sommige banken als minimale voorwaarde, dat u zich kunt identificeren, een kopie van de verklaring van overlijden kunt overleggen en een verklaring hebt van het Centraal Testamentenregister dat er geen testament is opgesteld. (Iedereen kan dit schriftelijk aanvragen.)

Als het tegoed van de overledene minder dan €1000 is, zullen de meeste banken hiermee genoegen nemen. In alle andere gevallen zal de bank meestal toch een akte van erfrecht willen zien. Indien u een eigen woning bezit, is een akte van erfrecht altijd nodig.

De notaris kan u hierover inlichten.